Presentació

RADARS PEDAGÒGICS INFORMATIUS DE VELOCITAT

 

VIASIS – VIATEXT – VIASIGN

i comptador de trànsit VIACOUNT (aforador)

amb tecnologia RADAR

 

 

 

 

 

AQUESTS SENYALS DETECTEN I INDIQUEN AL PANELL LLUMINÓS LA VELOCITAT A LA QUE CIRCULA CADA VEHICLE.

Està demostrat, i és comprovable, que un conductor redueix la velocitat si se li mostra visualment la velocitat en la qual circula en el mateix moment, el que fa reduir la sinistralitat i els accidents en qualsevol tipus de vies.

 

SÓN INFORMATIUS I PEDAGÒGICS

És un sistema amable de conscienciar els conductors de mantenir una velocitat adequada al seu pas pel municipi o carretera sense necessitat de mesures agressives per als vehicles: bandes sonores, desnivells, passos elevats …

  • Fan reduir la velocitat a les vies o carrers escollits, el que fa que augmenti la seguretat viària ciutadana, en disminuir la sinistralitat i els accidents.

  • Detecten i indiquen, en el panell lluminós, la velocitat de cada vehicle.

  • Un conductor redueix la velocitat si se li mostra visualment la seva pròpia velocitat en que circula en el mateix moment.

  • Són ideals per a vies amb gran afluència de trànsit, carreteres, a les entrades de la població, llocs on hi ha escoles, hospitals, urbanitzacions, polígons industrials, aglomeracions de gent, queixes de veïns, etc.

 

AMB FUNCIÓ D’AFORADOR (comptador de trànsit)

A més de fer reduir la velocitat dels vehicles i ajustar-la a la de cada via, permeten tenir informació de quants vehicles passen, al fet que dies, a quines hores, a quina velocitat i moltes més estadístiques ja que graven i guarden tota aquesta informació.

Vol fer alguna consulta?

RADARS PEDAGÒGICS

Contactar

Tel: 93 510 89 60

comercial.traffic@coc3000.com

© 2020 per 3000Traffic - Central Operativa Comercial 3000 slu

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram