Presentació

RADARS PEDAGÒGICS INFORMATIUS DE VELOCITAT

 

VIASIS – VIATEXT – VIASIGN

i comptador de trànsit VIACOUNT (aforador)

amb tecnologia RADAR

 

 

 

 

 

AQUESTS SENYALS DETECTEN I INDIQUEN AL PANELL LLUMINÓS LA VELOCITAT A LA QUE CIRCULA CADA VEHICLE.

Està demostrat, i és comprovable, que un conductor redueix la velocitat si se li mostra visualment la velocitat en la qual circula en el mateix moment, el que fa reduir la sinistralitat i els accidents en qualsevol tipus de vies.

 

SÓN INFORMATIUS I PEDAGÒGICS

És un sistema amable de conscienciar els conductors de mantenir una velocitat adequada al seu pas pel municipi o carretera sense necessitat de mesures agressives per als vehicles: bandes sonores, desnivells, passos elevats …

  • Fan reduir la velocitat a les vies o carrers escollits, el que fa que augmenti la seguretat viària ciutadana, en disminuir la sinistralitat i els accidents.

  • Detecten i indiquen, en el panell lluminós, la velocitat de cada vehicle.

  • Un conductor redueix la velocitat si se li mostra visualment la seva pròpia velocitat en que circula en el mateix moment.

  • Són ideals per a vies amb gran afluència de trànsit, carreteres, a les entrades de la població, llocs on hi ha escoles, hospitals, urbanitzacions, polígons industrials, aglomeracions de gent, queixes de veïns, etc.

 

AMB FUNCIÓ D’AFORADOR (comptador de trànsit)

A més de fer reduir la velocitat dels vehicles i ajustar-la a la de cada via, permeten tenir informació de quants vehicles passen, al fet que dies, a quines hores, a quina velocitat i moltes més estadístiques ja que graven i guarden tota aquesta informació.

informació radrs pdagògics
radar pedagógico, radar pedgògic
radar pedagógico, radar pedgògic
radar pedagógico, radar pedgògic
radar pedagógico, radar pedgògic
radar pedagógico, radar pedgògic
radar pedagógico, radar pedgògic

Vol fer alguna consulta?