top of page
Taxis en avenida

Presentació

RADARS PEDAGÒGICS

VIASIS

i comptador de trànsit VIACOUNT (aforador)

amb tecnologia RADAR

 

 

 

AQUESTS SENYALS DETECTEN I INDIQUEN LA VELOCITAT A LA QUE CIRCULA CADA VEHICLE.

Està demostrat i és comprovable que un conductor redueix la velocitat si se li mostra visualment la velocitat en la qual circula en el mateix moment, el que fa reduir la sinistralitat i els accidents en qualsevol tipus de via.

 

SÓN INFORMATIUS I PEDAGÒGICS

És un sistema amable de conscienciar els conductors de mantenir una velocitat adequada al seu pas pel municipi o carretera sense necessitat de mesures agressives per als vehicles: bandes sonores, desnivells, passos elevats …

  • Fan reduir la velocitat a les vies o carrers escollits, el que fa que augmenti la seguretat viària ciutadana, en disminuir la sinistralitat i els accidents.

  • Detecten i indiquen, en el panell lluminós, la velocitat de cada vehicle.

  • Un conductor redueix la velocitat si se li mostra visualment la seva pròpia velocitat en que circula en el mateix moment.

  • Són ideals per a vies amb gran afluència de trànsit, carreteres, a les entrades de la població, llocs on hi ha escoles, hospitals, urbanitzacions, polígons industrials, aglomeracions de gent, queixes de veïns, etc.

 

AMB FUNCIÓ D’AFORADOR (comptador de trànsit)

A més de fer reduir la velocitat dels vehicles permeten obtenir informació de la quantitat de vehicles, quins dies, quines hores, a quina velocitat, etc.

informació radrs pdagògics
radar pedagógico, radar pedgògic
radar pedagógico, radar pedgògic
radar pedagógico, radar pedgògic
radar pedagógico, radar pedgògic
radar pedagógico, radar pedgògic
radar pedagógico, radar pedgògic
bottom of page